Beckham law

Beckhamlagen, även känd som Non-Resident Income Tax Law, är en spansk lag som tillåter individer med hög nettoförmögenhet att betala en reducerad inkomstskatt på sin världsomspännande inkomst, om de uppfyller vissa krav. Lagen infördes 2005 och fick sitt namn efter den berömda engelske fotbollsspelaren David Beckham, som var en av de första högprofilerade individerna som utnyttjade lagen när han flyttade till Spanien för att spela för Real Madrid.

Huvudkravet för att kvalificera sig för Beckham law är att individen vid ansökningstillfället måste betraktas som icke-bosatt i Spanien. Det innebär att de inte får ha tillbringat  183 dagar eller mer i Spanien under beskattningsåret, och de får inte ha huvudbostad i Spanien vid ansökandets tidpunkt. Ansökan måste därför göras under en 6-månders period från att du flyttat till Spanien.

För att bevisa att de inte är bosatta måste individer uppvisa bevis på sin bosättning i ett annat land, till exempel ett intyg från Skatteverket att du varit bosatt i Sverige, ett intyg från svensk arbetsgivare eller annat intyg om skattemässig hemvist från hemlandet. De ska också visa att de inte har tillbringat mer än 182 dagar i Spanien under beskattningsåret. Detta kan göras genom att tillhandahålla bevis vid eventuell tillsyn såsom flygresor, hotellbokningar och andra former av dokumentation.

Beckhamlagen gäller för inkomster som intjänats utanför Spanien, och den tillåter individer att betala ett schablonbelopp på 24 % på denna inkomst, snarare än den normala progressiva inkomstskatten, som kan vara så hög som 47 %. Den reducerade skattesatsen gäller alla typer av inkomster inklusive lön, utdelningar och kapitalvinster.

Det finns också vissa begränsningar för vilka typer av inkomster som kvalificerar sig för Beckhamlagen. Lagen gäller till exempel inte inkomster från spanska företag eller från verksamhet som anses bedriven i Spanien. Dessutom gäller inte lagen för vissa typer av inkomster, såsom hyresintäkter från spanska fastigheter, som är föremål för normala skattesatser.

För att dra fördel av Beckhamlagen måste individer lämna in en särskild skattedeklaration. Det man ska vara förberedd på är att behöva visa upp stadigvarande inkomst i Spanien. Skattedeklarationen ska lämnas in årligen och den ska lämnas in före utgången av beskattningsåret. Underlåtenhet att lämna in skattedeklarationen i tid kan leda till böter.

Förutom den schablonmässiga inkomstskatten på 24 %, är individer som utnyttjar Beckhamlagen också föremål för spansk förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten tillämpas på individens globala tillgångar, inklusive egendom, investeringar och kontanter. Förmögenhetsskattesatsen kan variera beroende på individens tillgångar, men den varierar vanligtvis från 0,2 % till 2,5 %. Med Beckhamstatus så är dock förmögenhetsskatten begränsad till att endast omfatta tillgångar som finns i spanien.

Beckhamlagen har varit kontroversiell i Spanien, med vissa kritiker som hävdar att den är orättvis mot spanska invånare som är föremål för högre skattesatser. Men anhängare av lagen hävdar att den hjälper till att locka förmögna individer till Spanien, vilket kan ha en positiv inverkan på ekonomin.

Skatten på lön i Spanien för de med Beckham status 24 % på lön upp till 600 000 euro per år, därefter är skatten den samma på lönen för överstigande del. För att kunna ansöka så krävs det att 3 kriterier uppfylls:

  • Att inte vara eller varit resident i Spanien de senaste 10 åren
  • Att anledningen till att flytten till Spanien är för att man fått ett jobberbjudande
  • Att man efter flytten har en anställning i ett spanskt företag med en genomsnittlig månadslön. Man får maximalt äga 24% av företaget man jobbar i och får lön ifrån.

Under de senaste åren har den spanska regeringen skärpt reglerna för Beckhamlagen för att förhindra skattebedrägerier och för att säkerställa att förmögna individer betalar sin beskärda del av skatten. Detta inkluderar att utöka den dokumentation som krävs för att bevisa icke-bosättning och strängare kontroller av 183 dagars regeln.

 

Undantag för skatt på egendom utanför Spanien

Sammanfattningsvis är Beckhamlagen en skattelag som tillåter vissa höginkomsttagare att betala en reducerad inkomstskattesats. Beckhamlagen gäller för personer som inte är bosatta i landet som innehar ett uppehållskort och uppfyller vissa kriterier.

Kontakta oss