Vår process

Nyckeln till en smidig flytt är att ha en tydlig och trygg process. I Spaniens ofta komplexa byråkrati kan det vara svårt att veta om man tänkt på alla delar, eller tagit hänsyn till alla regler. Vi på Spainmundo hjälper er att ta fram den plan som behövs just för dig och med vår hjälp ska du inte missa något viktigt på vägen och kan agera proaktivt.

Våra steg på vägen

1. Första kontakt

I de flesta fall tar stora beslut lång tid. Eller inte. Oavsett om ni redan bestämt er för en flytt eller om ni fortfarande inte beslutat er så är ett första samtal steg ett för att se hur vi kan hjälpa just er.
Kanske handlar det om att komma igång och förstå vad en flytt innebär, kanske är ni redo att kasta ankar men vet inte riktig hur. Vi lyssnar på era behov och berättar för er om vad vi kan hjälpa till med.

2. Plan framåt

Beroende på ert behov av hjälp så är det oftast så att det varierar mycket mellan de saker som behöver göras. Vår styrka ligger i att tillhandahålla en plan utifrån det ni önskar så att ni lugnt och metodiskt kan genomföra flytten till Spanien. Planen innefattar alla de steg som behövs – när, hur, av vem och vad som ska göras.

3. Innan flytt

Huvudsakligen handlar det om att se till att förbereda sig rätt innan flytt, och det är kanske där som det stora arbetet görs. Allt från att ha mål vad gäller bostad, arbete, ev. skola eller barnomsorg till att förbereda sig praktiskt. Här kommer vi med konkret information men även tips och råd på vägen som kan underlätta för er att sätta rätt mål som passar just er.

4. Efter flytt

Vissa delar kan inte göras från Sverige utan hanteras istället när ni väl är på plats efter flytt.
Oftast handlar det om pappersarbete eller praktiska delar som kräver fysisk närvaro. Vi finns på plats i Spanien och kan också hjälpa er här om det skulle behövas.

5. Slutavstämning

När vi tillsammans arbetat igenom de steg som planen innefattar har vi en slutavstämning och säkerställer att allt är hanterat. Ytterligare hjälp kan också dyka upp under vägens gång beroende på vad ni beslutar göra. Då kan det vara bra att se vilket stöd vi kan ge och hur ni önskar gå vidare.

6. Hjälp på plats

Även om flytten är gjord och ni äntligen är på plats kommer frågor och funderingar dyka upp.
Vi vill så klart vara med er fortsättningsvis också där ni behöver guidning och hjälp.

Extra konsultation

Finns det andra frågor eller funderingar om hur det går till i Spanien så har vi på Spainmundo bra kontakter och nätverk för att kunna bistå med den hjälp som ni behöver.

Kontakta oss