Juridik

En stor del av flytten till Spanien handlar om att ha kontroll över det juridiska frågorna som återkommer i olika delar av processen, inte minst med tanke på den omfattande byråkratin.

Det är en betydande skillnad mellan Sverige och Spanien när det kommer till köp-kontrakt och avtal. Det är inte många delar som är lagstadgade utan det är det avtal som skrivs på som gäller. I Spanien har de flesta sin egen advokat som hjälper till med alla juridiska frågor, allt från köp/höres-avtal för bostäder till att ordna med vatten och el. Har ni ett eget bolag så behövs det oftast även hjälp med frågor kring det. Att ha en bra advokat förenklar er situation.

Advokater

Att köpa en fastighet i Spanien kan vara en komplicerad process, och att i detta fall få hjälp av en advokat kan vara oerhört fördelaktigt. En advokat kan ge värdefull juridisk rådgivning och representation för att säkerställa att processen går smidigt och att dina rättigheter och intressen skyddas.

Läs mer om Advokater

Byråkrati

I Spanien är byråkratin omfattande och påverkar till betydande del det dagliga livet, eftersom landet har en stor och komplex regeringsstruktur som reglerar olika aspekter av samhället.
Ett av huvuddragen i byråkratin i Spanien är regeringens hierarkiska karaktär.

Läs mer om Byråkrati

NIE (Número de Identificación de Extranjero)

Ett NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjero) är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas icke-spanska medborgare i Spanien. Den används för olika administrativa uppgifter, som att öppna ett bankkonto, teckna ett hyreskontrakt eller till och med få ett mobiltelefonkontrakt.

Läs mer om NIE

Recidency card

Som medborgare i en EU-medlemsstat har du rätt att vistas i Spanien i mer än tre månader, enligt villkoren i EU:s regler för fri rörlighet. Det betyder att EU-medborgare inte behöver ansöka om ett uppehållskort (Tarjeta de Residencia) för att bo och arbeta i Spanien.

Läs mer om Recidency card

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.