Recidency card

Som medborgare i en EU-medlemsstat har du rätt att vistas i Spanien i mer än tre månader, enligt villkoren i EU:s regler för fri rörlighet. Det betyder att EU-medborgare inte behöver ansöka om ett uppehållskort (Tarjeta de Residencia) för att bo och arbeta i Spanien. Det är dock tillrådligt för EU-medborgare att registrera sig för ett registreringsbevis som EU-medborgare (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión) som bevis på sin lagliga vistelse i landet.

Processen att registrera sig för ett registreringsbevis som EU-medborgare är relativt enkel. För att ansöka måste du uppvisa ett giltigt pass eller nationellt ID-kort, bevis på adress i Spanien och betala en avgift.

När du har registrerat dig för ett registreringsbevis har du rätt till arbete och tillgång till sociala förmåner i Spanien. Utöver det kommer du även att ha rösträtt och kandidering i kommunal- och Europaparlamentsval efter att du registrerat dig i kommunregistret.

Registreringsbeviset är inte obligatoriskt men det rekommenderas. Det är ett användbart dokument som kan fungera som bevis på laglig vistelse i Spanien, och det kan vara användbart att ha det när du har att göra med spanska myndigheter eller när du försöker öppna ett bankkonto, skriva på ett kontrakt, etc.

Det är också värt att notera att EU-medborgare som bor i Spanien måste registrera sin närvaro i landet hos de lokala myndigheterna inom tre månader efter ankomsten. Detta kan göras på den lokala polisstationen (Comisaría de Policía) eller på Office of Foreigners (Oficina de Extranjeros). Underlåtenhet att registrera sig kan leda till böter.

Dessutom bör EU-medborgare som planerar att stanna i Spanien i mer än tre månader också registrera sig hos sitt lokala rådhus (ayuntamiento) och få ett intyg om registrering som bosatt (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión). Detta certifikat fungerar som bevis på laglig vistelse i Spanien och tillåter även EU-medborgare att registrera sig för sjukvård och få tillgång till andra sociala förmåner.

Det är också värt att notera att EU-medborgare som planerar att arbeta i Spanien också måste ansöka om arbetstillstånd. Detta kan göras genom den spanska regeringens onlineansökningssystem, utlänningskontoret eller det spanska konsulatet i ditt ursprungsland.

För EU-medborgare som är pensionerade och planerar att bo i Spanien kan de också behöva ansöka om ett särskilt tillstånd som kallas det icke-lukrativa visumet. Detta tillstånd ges till pensionerade EU-medborgare som kan bevisa att de har tillräcklig inkomst för att försörja sig utan att arbeta i Spanien.

Uppehåll i Spanien

Sammanfattningsvis, som EU-medborgare har du rätt att bo och arbeta i Spanien utan att behöva ett uppehållskort. Det är dock lämpligt att registrera sig för ett registreringsbevis som EU-medborgare, vilket fungerar som bevis på din lagliga vistelse i landet. Detta certifikat ger dig också tillgång till sociala förmåner och rätten att rösta och ställa upp för offentliga uppdrag i lokala och europeiska val. Det är viktigt att notera att EU-medborgare som planerar att stanna i Spanien i mer än tre månader också bör registrera sig hos sitt lokala rådhus och få ett intyg om registrering som bosatt. Dessutom måste EU-medborgare som planerar att arbeta i Spanien också ansöka om arbetstillstånd och pensionerade medborgare måste ansöka om ett icke-lukrativt visum.

Kontakta oss