Om Spainmundo

Vilka är vi och varför driver vi Spainmundo.

Vi som driver Spainmundo har själva flyttat från Sverige till Costa del Sol med vår familj. Vi ville prova en ny livsstil, vidga våra vyer och utforska den spanska kulturen i en multinationell miljö där solen lyser nästan hela året.

Från första tanken till att drömmen blev verklighet uppkom många frågor, speciellt eftersom vi fick ta reda på all information själva. Hur, när och var skulle allt göras?
Vi kom två steg framåt och ett bakåt och hela tiden upplevde vi att de delar vi behövde göra saknade sammanhang och det fanns ingen tydlig helhetsbild.
Med lite hjälp från bekanta, svett, tårar och en lång men till slut lyckad flyttprocess förstod vi behovet av rådgivning på vägen för att på många sätt underlätta och göra resan mot målet så mycket smidigare och roligare. Mycket kan man läsa sig till men det är fortfarande svårt att få en helhet och en tydlig process.

Under vägens gång har vi samlat på oss kunskap och byggt upp ett nätverk som ger oss möjlighet att hjälpa andra. Vi hade själva behövt en oberoende part som kan ge goda råd, inge trygghet i processens alla delar och bidra till ett trevligt och roligt samarbete.

Utöver vad vi själva kan hjälpa er med så kan vi hjälpa er att hitta rätt kontakter.

“Våra förväntningar på att flytta till Spanien var att skapa oss en annan livsstil och leva i ett varmare klimat där vardagen tillåter mer aktivitet. I själva verket har det blivit så mycket mer än så. Möten med människor, mindre stress och nya möjligheter öppnade sig. Vi har på många sätt fått ett ny start i livet och det är så uppfriskande.”

– Ida, Spainmundo

Kontakta oss