Bilar

Att ta med en utländsk bil till Spanien kan vara lite krångligt, men det är definitivt möjligt. Det finns några viktiga saker att tänka på när du gör det, som att göra en registrering av bilen hos den spanska trafikavdelningen (DGT), betala importskatter och tullar samt att se till att bilen uppfyller de spanska bestämmelserna för utsläpp och trafiksäkerhet.

Ett av de första stegen för att ta en utländsk bil till Spanien är att registrera den hos DGT. Det handlar om att lämna in en ansökan om ”Äganderättsöverlåtelse” och tillhandahålla ett antal handlingar, såsom fordonets registreringsbevis, ägarbevis samt giltig legitimation för både den tidigare och nya ägaren. Dessutom måste du uppvisa bevis på fordonsförsäkring och en giltig spansk registreringsskylt.

Förutom att registrera din bil hos DGT, måste du också betala importskatter och tullar på ditt fordon. Dessa skatter och avgifter kommer att variera beroende på bilens värde, dess ålder och ursprungsland. Det är viktigt att notera att om din bil är över 6 år gammal kanske den inte är berättigad till import, eftersom Spanien har strängare regler för äldre bilar när det gäller utsläpp och trafiksäkerhet.

När din bil är registrerad och du har betalat eventuella skatter och avgifter måste du få din bil besiktigad av DGT för att säkerställa att den uppfyller de spanska bestämmelserna för utsläpp och trafiksäkerhet. Denna inspektion, känd som en ITV, är obligatorisk för alla bilar i Spanien och måste göras vartannat år. Om din bil inte klarar inspektionen måste du göra nödvändiga reparationer innan den kan besiktigas igen.

En annan viktig sak att tänka på när du tar med din utländska bil till Spanien är försäkring. Du måste ha en giltig bilförsäkring som uppfyller spanska regler. Det är viktigt att notera att försäkringar från andra länder kanske inte accepteras i Spanien, så du kan behöva köpa en ny försäkring när du anländer.

Det är också viktigt att notera att Spanien har strikta regler för användningen av strålkastare, och alla bilar måste ha strålkastaravledare installerade. Om din bil inte har rätt strålkastaravvisare kommer den inte att klara ITV-inspektionen och kommer inte att kunna köras på spanska vägar.

Viktigt att tänka på

Förare av utländska bilar i Spanien måste också vara medvetna om vissa körlagar som kan skilja sig från deras hemland. Till exempel har Spanien stränga regler för användning av mobiltelefoner under körning, och det finns också stränga hastighetsgränser och böter för trafiköverträdelser. Som resident i Spanien så är det olagligt att köra en utlandsregistrerad bil om inte ägaren är med i bilen. Dessutom har Spanien ett ”poängsystem” på plats för trafiköverträdelser, vilket kan leda till att ditt körkort dras in om du samlar på dig för många poäng, detta gäller dock enbart för de som har ett Spanskt körkort. Har du ett utländskt körkort kan det även tas vid allvarligare trafikincidenter.

Kontakta oss